Personuppgiftspolicy

Nedan finner du mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Personuppgiftspolicy & Cookie Info

Hur vi hanterar personuppgifter

Integritetspolicy

123Student (”vi, ”oss”) tar seriöst på våra webbplatsbesökares och kunders (”dig”) personliga integritet. Ber vi dig att lämna vissa uppgifter genom vilka du kan identifieras när du använder den här webbplatsen, så skall du vara säker på att de bara kommer att användas i enlighet med all tillämplig dataskyddslagstiftning däribland Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen (GDPR)), Lag (SFS 2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (Dataskyddslagen) samt Lag (SFS 2003:389) om elektronisk kommunikation.

 

Personuppgiftsansvarig:

123Student AB (556788-8382)

Östra Hamngatan 46, 411 09 Göteborg

E-post: info@123student.se

 

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar via hemsidan kommer att användas för att kunna hantera din beställning, fakturering, leverans och marknadsföringsåtgärder. Kommunikation kan ske via brev, e-post eller SMS.

Behandling av vissa uppgifter kan även ske hos samarbetspartners i den mån sådana är engagerade för fullgörandet av avtalet mellan kund och bolaget.

  1. Vi använder oss endast av de personuppgifter du meddelat oss i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
  2. Uppgifter som rör din person används endast av vårt eget bolag samt av våra samarbetspartners för betalning och för att genomföra mellan oss överenskomna avtal.
  3. Du kan vända dig till vår kundtjänst (info@123Student.se) om du har frågor om dina lagrade data eller vill ändra eller radera dem.

 

Definitioner

Med personuppgifter avses varje upplysning som direkt eller indirekt går att härleda till en person, såsom namn, personnummer m.m.

Med behandling avses all typ av åtgärd beträffande personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

 

Vilka rättigheter har Du som registrerad?

Som registrerad har Du ett flertal rättigheter avseende personuppgiftsbehandling. Detta förklaras utförligt i GDPR, artikel 12-20. Dessa artiklar inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information om dig som behandlas. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter. Du kan även begära begränsning av behandling av personuppgifter.

Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör.

 

Säkerhet

All behandling av dina personuppgifter sker på ett betryggande sätt. På 123Student finns skydd mot både intrång och förstöring av personuppgifter och vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska risker.

 

Klagomål

Du har alltid rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer GDPR. I Sverige har Datainspektionen denna roll. Ytterligare information om deras roll och ansvar hittar du på Datainspektionens webbplats. Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna personuppgiftspolicy kommer att publiceras på vår hemsida.

 

Datapolicy

Cookies

En cookie är en kort textfil som lagras i din dator. Webbsidor använder cookies för att komma ihåg dig och spara de val som du har gjort.

Även utan att vara inloggad kan därför en webbplats komma ihåg saker om dig nästa gång du besöker webbplatsen och automatiskt fylla i formulär med de svar du givit tidigare. Cookies kan inte innehålla kod och leder därför inte till säkerhetshot som virus eller spionprogram.

 

Lagring av cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du stänga av den möjligheten i webbläsarens säkerhetsinställningar. Om du stänger av lagringen av cookies på din dator är det inte säkert att du kommer kunna använda vissa funktioner på vår webbplats.

Många webbläsare har också funktioner för att surfa anonymt eller inkognito. Då slängs all information om din internetsurfning inklusive alla cookies när du stänger din webbläsare. Du kan också klicka bort ditt godkännande om att vi samlar in cookies.

Jag godkänner att 123Student samlar in cookies för att komma ihåg mig och de val som jag har gjort samt att ge 123Student möjlighet att förbättra webbplatsen och visa anpassade erbjudanden även på andra webbplatser. Jag godkänner även att 123Student använder min data för att mäta och analysera hemsidans trafik.

 

Tredjepart cookies

Vi använder även cookies och andra tekniker för att skicka data till externa partners som hjälper oss med trafikmätning. Det ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats och visa anpassade erbjudanden även på andra webbplatser.

 

Sekretesspolicy

Vi samlar aldrig in information som är personligt identifierbar. Vi säljer aldrig vidare era kontaktuppgifter vi tagit in via sidan till tredje part.

 

Personuppgifter

Om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller skickar en intresseanmälan, delar du frivilligt med dig av information om dig. Detta kan vara ditt namn, personuppgifter eller andra kontaktuppgifter. Denna information kan vi komma att använda för att kunna kontakta dig eller skicka ut information om oss. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

Kontakt

Vid eventuella frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta info@123student.se

 

VÄLJ DIN STAD: