Studentflak och säkerhet

Nedan listar vi saker som är särskilt viktiga i samband med firande på studentflak.

Studentbloggen

Studentflak och säkerhet

Studentflaket kan i sin natur vara en riskfylld företeelse. Särskilt om man inte tar säkerheten i åtanke. Här är några säkerhetsfrågor som är särskilt aktuella i samband med firande på studentflak.

I samband med studenten så kommer studentflak i många fall på tal. Samtidigt som det kan bli en rolig, minnesvärd och speciell upplevelse så måste säkerheten tas i åtanke. Även om det slutgiltiga ansvaret ligger på arrangören, så är det viktigt att alla inblandade vet vad som förväntas.
Här är några saker som är särskilt viktiga i samband med firande på studentflak.

Studentflak och säkerhet

VI BRYR OSS

1. Planering

För att allting ska bli rätt så krävs noggrann planering. Såväl när det gäller antalet passagerare som eventuell kontakt med polisen. Då studentflaken i många fall har en tendens att påverka övrig trafik så är det viktigt med god framförhållning för att inte riskera att tillställningen resulterar i olovlig framfart. En seriös aktör ser alltid till att planera i förväg och gör det enkelt för alla inblandade att få reda på vad som gäller och vilka förväntningar som finns.

2. Passagerarsäkerhet

Passagerarna måste alltid hamna i främsta rummet. Vid persontransport på flak så finns det även ett flertal särskilda regler som gäller. Som förare får man aldrig låta fler personer färdas på flaket än vad som kan anses vara säkert. Därför är det viktigt att ha en tydlig gräns för antalet passagerare per flak. De som deltar måste även ha möjligheten att på något sätt kommunicera med chauffören för att kunna informera om oväntade händelser. Att inte ha löst material i flaket är en självklarhet, och skyddsräcken ska finnas tillgängliga.

3. Hastighet och ansvar

Hastigheten är en av de största riskerna när det gäller fordon. Studentflak får inte framföras i hastigheter som överstiger tjugo kilometer i timmen, och de får inte transporteras på höghastighetsvägar. En seriös aktör säkerställer att framfarten sker i trygg och lämplig hastighet, och väljer alltid de rutter som är bäst lämpade för situationen.

4. Förarens behörighet och kompetens

Att föraren måste ha den behörighet som krävs för ekipaget är en självklarhet. Men utöver formell behörighet är det även viktigt med rutiner och kunskap för att säkerställa rätt överblick över situationen. Kopplingsanordningar, studentflakets skick och stabilitet samt däcktryck är bara några av de saker som en seriös förare tar i åtanke. Allt detta bidrar till både högre säkerhet och en mer behaglig framfart.

VÄLJ DIN STAD: