Boka seriöst studentflak

Alla våra studentflak följer Transportstyrelsens och Polisens krav, Läs mer om detta nedan.

Studentbloggen

Tre skäl att boka seriöst studentflak

I Sverige har studentflaket långa och gedigna anor. Och på senare tid har det kommit att bli en självklar del av firandet. Här är några anledningar att välja en seriös aktör.

Studentflak till studenten har blivit väldigt vanligt. För många är det en viktig del av studenten och något som såväl stärker den befintliga gemenskapen som markerar nästa steg i livet. Tyvärr har det på många håll även kommit att förknippats med onödiga risker.

Vi har tagit en titt på några av de allra mest viktiga skälen att faktiskt boka studentflak från en seriös aktör.

Tre skäl att boka seriöst studentflak

VI BRYR OSS

1. Tar bort risken för olyckor

I Såväl Göteborg som närliggande Borås har det den senaste tiden uppmärksammats olyckor i samband med firande på studentflak. Allt ifrån bränder till fallolyckor. I många fall har det handlat om att deltagarna inte i förväg informerats om hur man ska förhålla sig till det som sker.

Genom att välja en seriös arrangör säkerställs att alla som deltar vet vad som förväntas, vilka risker som finns och hur man firar på ett säkert och roligt sätt. Man säkerställer även att det finns någon som faktiskt ansvarar för det hela och tar kontroll över situationen

2. Ni vet vem ni har att göra med

När man bokar direkt från enstaka chaufförer så är det väldigt vanligt att man inte vet vem som kommer att ansvara för evenemanget. Det gäller även många bokningsplattformar där förarna skiftar i väldigt rask takt.

Genom att boka studentflak från en seriös aktör i Göteborg, Borås, Kungsbacka och omnejd så vet ni alltid vem som ansvarar för arrangemanget. På så sätt kan ni i förväg stämma av och säkerställa att alla inblandade vet vad som förväntas. Det blir även enklare att se till så att särskilda önskemål uppfylls.

3. Gör att kraven är täckta

Trots att studentflak förknippas med fritt firande så är det en del formella krav som gäller. En seriös aktör vet vad som gäller avseende antal passagerare, skyddsräcken, förarkontakt, hastighet och poliskontakt. Erfarenhet och rutiner säkerställer att alla som tar deltar får en trygg, säker och givande upplevelse.

Erfarna aktörer vet även i vilka lägen det är dags att ta en paus och se över situationen för att inte oväntade problem ska uppstå. På så sätt förebyggs risken att det ska uppstå problem redan eventulla risker behöver aktualiseras. Helt enkelt enklare för alla.

VÄLJ DIN STAD: